E: info@kaczwolle.nl -||- T: 038 7851400 ||

Privacyreglement KAC Zwolle

Geachte cliënt(e),

De behandelingen bij KAC Zwolle worden met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd.
Onze specialisten voldoen aan de verplichte bijscholingsquota en zijn daarmee lid van erkende Beroepsverenigingen.

De informatie die tijdens het intake- gesprek en de consulten wordt uitgewisseld, is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt in deze praktijk. De therapeut zal geen informatie inwinnen of delen bij/ met een andere arts, therapeut of specialist zonder uw toestemming.
Tevens worden dossiers op geen enkele wijze gedeeld met andere bedrijven of instellingen.

Gegevens worden maximaal 5 jaar bewaart vanwege fiscale verplichtingen.

Ieder kwartaal van het jaar, januari, april, juli, oktober, controleert de Functionaris voor Gegevensbescherming welke dossiers vernietigd dienen te worden. (zowel digitaal als op papier)
Papieren documenten worden vernietigd door middel van een versnipperaar, digitale documenten worden weggegooid, ook de digitale prullenbak wordt geleegd en de map downloads.

Wanneer u als cliënt ons schriftelijk verzoekt om uw gegevens te vernietigen,
dan verwijderen we de inhoud van het dossier, maar niet de NAW-gegevens vanwege fiscale verplichtingen.
Wanneer u ons verzoekt uw dossier op te sturen, is dit mogelijk met uw schriftelijke toestemming en zullen we deze alleen naar uzelf opsturen.

Klachten
Door het lidmaatschap van beroepsvereniging VNT en Zhong is KAC gebonden aan de gedragscode voor natuurgeneeskundig therapeuten. Indien u klachten heeft t.a.v. de behandeling, vragen wij u deze allereerst met KAC te bespreken. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB), Postbus 2122, 6020 AC Budel.
Telefoon: 0495 499585
E-mail: kab@kab-klachten.nl
Website: www.kab-klachten.nl

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over ons privacy-beleid,
mocht u nog vragen hebben, stel ze ons gerust, we zijn u graag van dienst.
Met vriendelijke groet,

Team KAC Zwolle.